Project Centro Juvenil Marcavalle

         Translate english                                                       Traduire en français                                                            Traducir en español  

De jeugdgevangenis "Centro Juvenil Marcavalle" staat net buiten het centrum van Cusco. Er wonen ongeveer 80 jongens tussen de 14 en 18 jaar oud. Het doel van dit project is de jongens een tweede kans te geven op een goede toekomst zonder in herhaling te vallen in het overtreden van de wet. 
In de ochtend gaan de jongens naar school in de gevangenis, waar ze regulier onderwijs krijgen in vakken als rekenen, taal, biologie en ook Engels. Na de lunch volgen sommigen workshops op verschillende gebieden. Deze workshops zijn vooral gericht op het aanleren van een ambacht, zoals techniek, het maken van handwerk, repareren van schoenen, bewerken van hout en sport. Ik zal in de ochtend helpen op school en zelf les geven (o.a. Engels). ´S middags help ik mee bij de workshops.

Je moet als vrijwilliger mentaal sterk zijn en overwicht kunnen bieden om goed met de jongens om te kunnen gaan. Discipline en sociale vaardigheden zijn de focus van het project, waardoor er een goede sfeer heerst en het er gemoedelijk aan toe gaat. Naar gelang de vorderingen van de jongens in hun sociaal gedrag, worden zij ingedeeld in één van de vier programma´s. Ze beginnen met het welkomsprogramma, en doorlopen daarna programma 1 t/m 3 waarin ze vorderingen maken op persoonlijk gebied, in sociale vaardigheden, schoolse vaardigheden, in ambachten en op het gebied van spel en recreatie.

Voor wie: psychologen, pedagogen, leerkrachten en andere geinteresseerden vanaf 21 jaar oud.

In Cusco, Peru, bestaat een groot probleem rondom straatjongeren. Het betreft hier jongeren zonder enige vorm van sociaal vangnet, zonder familie, zonder middelen van bestaan en zonder opleiding die enig perspectief zou kunnen bieden op een beter bestaan. Een deel van deze groep belandt op een zeker moment in de gevangenis door het plegen van kleine delicten om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. In de jeugdgevangenis ‘Centro Juvenil Marcavalle’ verblijven 79 jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud. Het doel van dit project is om een vakopleiding voor gedetineerde jongeren te realiseren zodat zij, bij het verlaten van de gevangenis, direct aan de slag kunnen en over kennis en kunde beschikken om een vak uit te oefenen waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Stichting Spelende Wijs is opgericht in 1999 met als doel levensomstandigheden en toekomstperspectieven van tehuiskinderen in Cusco structureel te verbeteren door het realiseren van concrete projecten ter bevordering van de ontwikkeling van kinderen. In Cusco wordt het project gecoördineerd en uitgevoerd door de organisatie `Asociación Civil Fundación HoPe` (Holanda-Perú). De organisatie ondersteunt en faciliteert projecten die door de lokale bevolking zijn geïnitieerd. In Nederland zijn op verschillende wijze fondsen geworven om dit initiatief te kunnen ondersteunen. Zo is er op een aantal scholen en verzorgingsinstellingen voorlichting gegeven over armoedeproblematiek en jongeren in Cusco. Daarbij is er een sponsorloop georganiseerd waarbij de opbrengst bestemd is voor het opleidingcentrum voor gedetineerde jongeren. In Peru is ook naar verschillende mogelijkheden gekeken om het project te ondersteunen. De jeugdinstelling Marcavalle wordt hoofdzakelijk gefinancierd door een overheidsinstelling. Echter is er geen geld om materialen voor een beroepstraining/opleiding te financieren.

 


Wat ga ik doen?
 
14 April is het dan zover! Ik zal naar Peru, Cusco vertrekken om daar mijn project op te zetten binnen Jeugdgevangenis Marcavalle. Een project dat perfect aansluit bij mijn opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming en persoonlijke drive om me verder te ontwikkelen als persoon en professional.

Centro Juvenil Marcavalle

Ik zal vanuit mijn sociaal agogische achtergrond, activiteiten en workshops aanbieden om de jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling. Ik zal daarbij mijn achtergrond als danser, voetballer en Thai bokser inzetten. Sporten die de jongeren aanspreken en perfect kunnen worden ingezet om de jongeren te leren over normen en waarden, discipline, zelfverzekerdheid en expressie.

Ik zal daarnaast samenwerking zoeken met andere projecten om het project vorm te geven. Zo wil ik samenwerken met Pasa La Voz om een media workshop te geven aan de jongeren om ze te scholen in het maken van een mini documentaire die betrekking heeft op hun eigen leven. Zo kunnen ze meer inzicht krijgen in hun eigen leven om zich van daaruit verder te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te doen. Ik wil daarnaast zelf ook een documentaire te kunnen maken over de jongeren met wie ik werk. Dit wil ik doen om me enerzijds als documentaire maker verder te ontwikkelen en anderzijds om sponsoren te laten zien hoe hun geld is geïnvesteerd.

Tot slot wil ik een evenement organiseren voor en door de jongeren waar ik mee werk waarin hun talenten op muzikaal, sportief, kunstzinnig en sociaal vlak tot uiting komen. Dit evenement wordt voor de jongeren van de gevangenis, de begeleiding, familieleden en eventueel andere geïnteresseerden georganiseerd. Daarbij hoop ik o.a. de producten van de workshops (sport en media) in te kunnen zetten om tot een boeiend en divers evenement te komen.

Ik zal de activiteiten en workshops zo organiseren dat ze overdraagbaar zijn. Dit doe ik door de jongeren en begeleiders van de jeugdgevangenis bij mijn activiteiten te betrekken en in toenemende mate verantwoordelijkheid te geven. Ik zal de leiders uit de groepen filteren en belangrijk maken, zodat zelfs de moeilijkste jongens gemotiveerd zijn om met een positieve en leergierige houding een belangrijke bijdrage te leveren aan het te ontwikkelen evenement.

In een notendop uitgelegd is mijn opleiding erop gericht mij tot een sociaal cultureel ondernemende agoog op te leiden. Daarbij leg ik me toe op een creatief middel (sport, kunst of media). Dit middel zet ik in om tot een creatief agogisch proces te komen. Ik kies er bewust voor om alle drie de middelen te verenigen in een project om zo het maximale uit mijn stage te kunnen halen.

Kortom: Ik zie dit project als de ultieme kans en mogelijkheid om iets waardevols op te zetten en zin te geven aan mijn leven. Ik zet mijn kwaliteiten in ontwikkel ze verder in een setting waar ik de vrijheid krijg om te experimenteren.
 

Doelen van het project
 
Doel is een duurzaam project op te zetten dat overdraagbaar is. Vanuit mijn sociaal agogische achtergrond ga ik activiteiten en workshops aanbieden.
Daarbij gaat het persoonlijk om ondernemend zijn, visie ontwikkelen, lef hebben en bewust in het leven staan.

Een goede samenwerking staat daarbij centraal, de taal eigen maken is daarvoor van essentieel belang.

Een kleinschalig initiatief met aandacht voor de lange termijn kan succesvol zijn voor duurzame ontwikkeling.
 
Verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker in een samenleving waar organisaties te maken hebben met internationale relaties in de dagelijkse praktijk. Dichterbij huis kun je bijvoorbeeld te maken hebben met culturele achtergronden van collega’s en doelgroep. Verantwoord ondernemen houdt niet op bij landsgrenzen.

Als afgestudeerde heb je vaak nog weinig werkervaring. Een bedrijf weet dit ook. Om interessanter te worden voor een bedrijf heb ik er veel baat bij aan te kunnen tonen dat ik actief ben geweest in het buitenland. Daarmee kan ik me onderscheiden. Ik geef aan ondernemend, zelfstandig en flexibel te zijn. Ik creëer feeling met een internationaal werkveld en leer ruimer te denken.

 

Deze stage ervaring geeft daarnaast zin en betekenis aan mijn leven. Op deze manier draag ik bij aan het welzijn/ wel voelen van kansarme mensen. Ik hoop van waarde te kunnen zijn voor de mensen en denk veel zelfvoldoening te kunnen halen uit mijn werkzaamheden in Peru.
 
Mijn passie ligt bij het jongerenwerk ik denk dat ik binnen het jongerenwerk van betekenis kan zijn. In Peru nog meer aangezien daar de kennis en ervaring die ik mee zal nemen meer gewaardeerd zal worden dan in Nederland waar de kennis als vanzelfsprekend is. Ik denk dat ik met mijn visie, creativiteit en positieve houding van toegevoegde waarde kan zijn als social worker en als mens in Cuzco, Peru.
 

Subpagina''s (2): "De workshops" Documentaire
Comments